Karta Příjemci

Tato sekce slouží k přípravě skupin maillistů a vkládání příjemců, kterým jsou následně zasílány Newslettery, pozvánky atp. Uvnitř sekce je možné se navigovat pomocí levého vertikálního menu.

Seznam maillistů

První stránka, která se uživateli zobrazí, obsahuje seznam všech již vytvořených skupin příjemců. Zde je možné:

 • vytvořit nový maillist – pomocí tlačítka Nový záznam
 • pracovat s již existujícími maillisty

Seznam maillistů

Kliknutím na řádek maillistu je možné zobrazit jeho detail. V detailu lze nalézt informace o nastavení maillistu, počty příjemců a informace o dokončených rozesílkách na daný maillist.

Další práce s maillistem je možná pomocí modré ikony s tužkou, která je umístěna vždy vlevo na řádku. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí náledující možnosti:

 • Náhled maillistu – zobrazit detail maillistu
 • Editovat maillist – změnit nastavení maillistu
 • Smazat maillist – odstranit maillist
 • Přidat skupinu do maillistu – přidat novou skupinu do maillistu
 • Statistika přihlašování / odhlašování – zobrazit statistiky odhlášení / přihlášení
 • Přehled příjemců a členství ve skupinách – seznam příjemců a jejich přiřazení do skupin
 • Přehled oslovení příjemců – přehled oslovení všech příjemců včetně tvaru v 5. pádu
 • Přehled personalisovaných příloh příjemců – seznam příloh, které jsou zasílány konkrétním příjecům
 • Vyprázdnit maillist – odstranit vložené příjemce z maillistu
 • Exportovat příjemce maillistu – export příjemců z maillistu do XLS
 • Seznam příjemců maillistu – zobrazit seznam všech příjemců v maillistu
 • Přidat příjemce do maillistu – přidání nového příjemce

Karta Příjemci

Seznam příjemců

Tato sekce nabízí výpis přijemců případně vyhledat konkrétního příjemce v maillistu.

U výpisu příjemců je také modrá editační ikona, která zde nabízí tyto možnosti:

 • Náhled příjemce – zobrazit detail příjemce
 • Editovat příjemce – změnit informace o příjemci
 • Smazat příjemce
 • Deaktivovat příjemce
 • Odhlásit příjemce
 • Aktivovat příjemce

Seznam příjemců

Přidání příjemců dávkou

V případě vkládání většího počtu příjemců lze využít možnost importu pomocí CSV souboru. Na této kartě pak dochází k naplnění maillistu příjemci z tohoto souboru. Základní podmínkou pro úspěšný import, je (a) vytvoření maillistu a (b) CSV soubor, který obsahuje e-mailové adresy příjemců.

V případě, že je potřeba doplnit další údaje (jako například oslovení) je možné ke každému příjemci doplnit následující informace: E-mail, Titul, Oslovení, Jméno, Příjmení a 5x Vlastní informace. Všechny tyto informace jsou pak využitelné při přípravě newsletteru.

Před importem lze provést následující nastavení:

 • Aktivovat neaktivní – V případě, že zvolený maillist již obsahuje příjemce, je možné znovu aktivovat příjemce, kteří jsou obsaženi v souboru, ale v maillistu jsou deaktivovaní
 • Odhlašovat nenalezené – Odhlásí všechny příjemce, kteří nebyly v importovaném souboru, ale nachází se v mailistu
 • Zpracování skupin – je potřeba změnit pouze v případě, že daný maillist obsahuje rozdělení příjemců na skupiny
 • Způsob zpracování – lze provést pouze kontrolu (rychlejší zpracování) nebo spustit samotný import

Je možné spustit více různých importů, ale pouze jeden import k jednomu konkrétnímu maillistu.

Přidání příjemců dávkou

Smazání příjemců dávkou

Systém odstranění příjemců z maillistu dávkou je stejný, jako v předchozí části. Je potřeba vložit CSV souboru – který v tomto případě bude vždy obsahovat pouze e-mailové adresy –, zvolit maillist a nastavit, zda mají být příjemci pouze odhlášeni, nebo vymazáni.

Automatická dávka příjemců

Funguje shodně s „Přidáním příjemců dávkou“ s jedním rozdílem. Místo konkrétního souboru je vkládán odkaz na soubor a import příjemců pak probíhá automaticky každý den během noci. Je tedy možné soubor pravidelně upravovat (přidávat a odstraňovat příjemce) a daný maillist bude průběžně automaticky aktualizován.

Seznam přihlašovacích boxů

Zde je možné vytvořit (pomocí tlačítka Nový záznam) přihlašovací box, který bude provázaný s jedním maillistem a který pak můžete umístit na své WWW stránky a umožnit tak uživatelům, aby se přihlašovali přímo do maillistu v systému Mail.One.

Vytvoření přihlašovacích boxů

Stav importu

V této sekce lze sledovat stav importů a zjistit, zda byl konkrétní import dokončen nebo stále probíhá.

Následuje kapitola “Karta E-maily” »