Karta Odeslání

Tato sekce slouží k nastavení odeslání konkrétní šablony určeným příjemcům a ke statistickému přehledu již dokončených odesílání. Uvnitř sekce je možné se navigovat pomocí levého vertikálního menu.

Aktivní odesílání

Zde jsou zobrazena všechna probíhající odesílání, která ještě nebyla dokončena. Modrá editační ikona obsahuje následující možnosti:

 • Náhled odesílání – zobrazit informace o probíhajícím odesílání
 • Změnit status odesílání – změnit stav odesílání (pozastavit, ukončit)

V této části je dále možné nastavit nové odesílání pomocí tlačítka „Nové odeslání do jednoho maillistu“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář, který uživatele provede následujícími kroky:

 • Krok 1
  V tomto kroku dochází k propojení šablony s maillistem, je možné nastavit typ rozesílání a případně specifikovat datum a čas rozesílání
 • Krok 2
  Zde se nastavuje příjemce vrácených emailu (položka „return-path“) a hlavička odeslaného e-mailu (jméno odesílatele, e-mail odesílatele)
 • Krok 3
  Tato část slouží k nastavení sledování statistik (zobrazení e-mailu, úspěšnost odkazů) a překladu oslovení do 5. pádu
 • Přehled
  V posledním kroku lze zkontrolovat zvolené nastavení a pomocí tlačítka „Odeslat“ zahájit odesílání.

Odeslání

Dokončené odeslání

Tato sekce obsahuje informaci o dokončených odesíláních. Přes editační tlačítko jsou dostupné tyto funkce:

 • Náhled odesílání – zobrazit detail dokončeného odesílání
 • Exportovat přehled odesílání do XLS – exportovat statistické informace o odesílání
 • Smazat odesílání (se statistikou) – uzavřít odesílání a uložit statistiky k maillistu
 • Smazat odesílání (bez statistiky) – uzavřít odesílání bez ukládání statistik

Karta Odeslání

Karta Odeslání

« Předchozí kapitola “Karta E-maily”