Karta E-maily

Tato sekce slouží k přípravě šablon e-mailů. Dále obsahuje seznam všech již vytvořených šablon a umožňuje jejich editaci.

K vytvoření nové šablony slouží tři tlačítka v horní části nazvaná „Nový E-mail“. Jejich možnosti se liší následovně:

 • Textarea
  Tato část slouží k přípravě šablony přes HTML kód. Obsahuje 2 hlavní textové oblasti – jednu pro textovou formu e-mail, druhou pro HTML formu.
 • Design
  Editace promocí designu nabízí možnost vytvořit HTML formu e-maliu pomocí editoru.
 • Otisk WWW
  Umožňuje vytvořit šablonu e-mailu přes otisk WWW stránky. Je potřeba pouze vložit URL, ze které by měl být e-mail vytvořen.

Karta E-maily

Na stránkách „Textarey“ a „Designu“ je nad boxem pro vložení textové části šablony tlačítko „Nápověda pro perzonalizaci E-mailu a tvorbu odkazů (např. odhlášení)“, které obsahuje nápovědu pro generování dynamického obsahu (například oslovení).

Ve všech třech případech je potřeba vyplnit základní informace o šabloně. Konkrétně to jsou:

 • Interní název – slouží k interní identifikaci šablony
 • Předmět – předmět e-mailu, který se zobrazí příjemci
 • Jméno odesílatele – jméno osoby/společnosti, která e-mail rozesílá
 • E-mail odesílatele – e-mail, který by se měl příjemci zobrazit jako Odesílatel
 • E-mail pro odpověď – e-mail, na který by měli být zasílány případné odpovědi

Karta E-maily

Editace již vytvořených šablon je možná opět pomocí modré ikony. U šablon jsou dostupné následující volby:

 • Náhled E-mailu – zobrazit detail dané šablony
 • Editovat E-mail pomocí textarey – otevřít šablonu v editačním režimu „textarea“
 • Editovat E-mail pomocí editace designu – otevřít šablonu v editačním režimu „design“
 • Smazat E-mail – odstranit šablonu
 • Přidat přílohu k E-mailu – přidat přílohu/přílohy k šabloně
 • Vytvořit kopii E-mailu – vytvořit kopii šablony
 • Otestovat E-mail na SPAM
 • Odeslat E-mail na zadanou adresu – umožní odeslání rychlého náhledu šablony na zadanou e-mailovou adresu
 • Nezobrazovat E-mail – skrýt šablonu

Vložení oslovení, jména, odkazu pro odhlášení apod.

Pomocí speciálních značek můžete do E-mailu vypisovat libovolný údaj uložený u každého z příjemců vložených do maillistu – od oslovení, jména, příjmení až po libovolný text typu osobní heslo, počet získaných bodů, specifické datum apod. (platí i pro E-maily v prostém textu).

Tyto informace jsou do e-mailu vkládány při jeho odesílání konkrétnímu příjemci. Díky tomu je možné vytvářet vysoce personalizované e-maily. Značky je možné vkládat do textové i HTML části.

Typicky se tyto speciální značky používají pro vytvoření:

 • Personalizované hlavičky emailu (oslovení typu Vážený pane Nováku)
 • Odkazu pro odhlášení z maillistu
 • Odkaz na personalizovaný e-mail uložený na serveru Mail.One

Ohraničení personalizovaných bloků:
##H TEXT (HTML KÓD) SE ZNAČKAMI H##

Možné položky (načtou se z dat příjemce):
#SENDDATE# - datum a čas odesílání
#GRADUS# - titul příjemce
#VOCATIVE# - oslovení
#FNAME# - jméno příjemce
#SNAME# - příjmení příjemce
#TEXT1# - hodnotový text z pozice 1
#TEXT2# - hodnotový text z pozice 2
#TEXT3# - hodnotový text z pozice 3
#TEXT4# - hodnotový text z pozice 4
#TEXT5# - hodnotový text z pozice 5

V případě, že bude blok obsahovat položky, které nemá konkrétní příjemce ve svých datech vyplněné, dojde pro tohoto příjemce k odstranění tohoto bloku (vše mezi ##H a H## včetně).

Pro bloky je možné definovat i alternativní text. Tímto textem bude nahrazen celý blok, pokud dojde k jeho odstranění v případě neexistence dat u příjemce. Definice alternativního textu je uvedena v ukázce. Pro alternativní text musí být blok uzavřen do blokových značek ##H a H##. Pro každý blok se vkládá samostatný alternativní text.

Příklad bez alternativního textu:
##H #VOCATIVE# #SNAME# H##
(pokud nebudou pro konkrétního příjemce tyto položky v jeho datech existovat, bude celý tento blok automaticky odstraněn)

Příklad s alternativním textem:
##H #VOCATIVE# #SNAME# **R Alternativní text který se zobrazí v případě odstranění bloku. R**H##
Pokud nebudou pro konkrétního příjemce tyto položky v jeho datech existovat, bude celý tento blok automaticky odstraněn a nahrazen alternativním textem.

Ohraničení odhlášení:
TEXT ODHLÁŠENÍ ##A AKTIVNÍ SLOVO / SLOVA A##
Odhlášení je možné vkládat do textové i HTML části.
TEXT příklad: Pro odhlášení použijte tento odkaz: ##AA##
HTML příklad: Pro odhlášení klikněte ##AzdeA##

Ohraničení přihlášení (pro potvrzovací odeslání):
TEXT PŘIHLÁŠENÍ ##A AKTIVNÍ SLOVO / SLOVA A##
Přihlášení je možné vkládat do textové i HTML části.
TEXT příklad: Pro přihlášení použijte tento odkaz: ##AA##.
HTML příklad: Pro přihlášení klikněte ##AzdeA##.

Ohraničení odkazu na zobrazení HTML části v prohlížeči
TEXT ZPRÁVY ##E AKTIVNÍ SLOVO / SLOVA E##

« Předchozí kapitola “Karta Příjemci”

Následuje kapitola “Karta Odesílání” »