Práce se systémem

Ve 3 částech návodu se dozvíte, jak do systému Mail.One nahrajete příjemce, přidáte si je do skupin, připravíte mail a nastavíte jeho rozeslání.

Po přihlášení do systému je uživatel přesměrován na hlavní stránku systému. V hlavním menu, mimo jiné, nalezne karty Nastavení, kde je možné změnit kontaktní údaje a heslo, a Uživatelé, kde je možné vytvářet další přístupy pod danou agenturou.
Nejdůležitějšími jsou však karty Příjemci, E-maily a Odeslání, které jsou podrobněji popsány níže.

Karta příjemci

Tato sekce slouží k přípravě skupin maillistů a vkládání příjemců, kterým jsou následně zasílány Newslettery, pozvánky atp. Uvnitř sekce je možné se navigovat pomocí levého vertikálního menu. Více »

Karta E-maily

Tato sekce slouží k přípravě šablon e-mailů. Dále obsahuje seznam všech již vytvořených šablon a umožňuje jejich editaci. Více »

Karta Odesílání

Tato sekce slouží k nastavení odeslání konkrétní šablony určeným příjemcům a ke statistickému přehledu již dokončených odesílání. Uvnitř sekce je možné se navigovat pomocí levého vertikálního menu. Více »