O Mail.One

Mail.One je řešení pro hromadné rozesílání personalizovaných e-mailů a newsletterů klientů Etnetery.

Mail.One umí:

  • Importovat příjemce z CSV, a to i automaticky (vzdálené načtení CSV).
  • Oslovit uživatele – jména si Mail.One do 5. pádu převede sám.
  • Jednoduše spravovat maillisty.
  • Přidávat přílohy k mailům.
  • Personalizovat maily pomocí uživatelských polí (např. poslat unikátní slevový kód každému uživateli).
  • Rozeslat maily v předem nastaveném čase.
  • Zobrazit podrobné statistiky jednotlivých rozesílek.

Více informací k jednotlivým funkcím najdete v návodu.